Reference

AC A1, čvor Ravča - smjer Zagreb
Interventna isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava: Grupa II - isporuka i ugradnja na AC A1, čvor Ravča - smjer Zagreb
2019.
DC 46 i DC 55 u Vinkovcima
Rekonstukcija raskrižja državne ceste oznake DC 46 i DC 55 u Vinkovcima u raskrižje s kružnim tokom
05/2019.
ŽC 5139, Kampor - Barbat
Postava nove odbojne ograde na ŽC 5139, Kampor - Barbat
06/2019.
Zračna luka Dubrovnik
Dobava, isporuka i ugradnja sigurnosne ograde sa bodljikavom žicom
05/2019.
Mali Lošinj
Dobava i ugradnja odbojne ograde
2019.
DC 537, dionica od naselja Slakovci (DC 46) do raskrižja ŽC 4172
Prometni znakovi, signalizacija i oprema prilikom rekonstrukcije državne ceste DC537 u dionici od naselja Slakovci (DC46) do raskrižja sa županijskom cestom ŽC4172
06/2019.
Dionica Vrpolje - Prgomet, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
Sanacija zida za zaštitu od buke na dionici Vrpolje - Prgomet, autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik
2019.
Autocesta A10, NP Čarapine
Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava grupa V: Isporuka i ugradnja na autocesti A10, NP Čarapine
2019.
Čvor Oštrovica, most u čvoru Jastrebarsko, smjer Zagreb-Karlovac
Zamjena pješačke ograde i ugradnja zaštitnih mreža na nadvožnjaku u čvoru Oštrovica, zamjena pješače ograde i odbojne ograde i sanaciju betonskih površina na mostu u čvoru Jastrebarsko, smjer Zagreb-Karlovac
01/2019.
Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 8 i županijske ceste ŽC6238 - ulaz u Cavtat
Dobava, dostava i ugradnja odbojne ograde i pješačke ograde
02/2019.
Autocesta A1, prilaz naplatnoj postaji Demerje
Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava Grupa IV Isporuka i ugradnja na autocesti A1, prilaz naplatnoj postaji Demerje
03/2019.
Autocesta A1, Čvor Zagvozd
Isporuka i ugradnja cjelovitog zaštitnog cestovnog sustava Grupa IV Isporuka i ugradnja na autocesti A1, Čvor Zagvozd
03/2019.
PUO Sitno, PUO Radošić- PUO Kozjak, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
Postava zaštitne odbojne ograde u Zoni PUO Sitno, PUO Radošić- PUO Kozjak, Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
04/2019.
Autocesta A3 Bregana -Zagreb-Lipovac
Izgradnja zidova za zaštitu od buke na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, Dionica Kutina-Novska
10/2017. - 05/ 2019.
Postava zaštitne ograde na potencijalno opasnim mjestima (bočne opasnosti) autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Bosiljevo 2- tunel Mala Kapela
Postava zaštitne ograde na potencijalno opasnim mjestima (bočne opasnosti) autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Bosiljevo 2 - tunel Mala Kapela
2019.
Obilaznica grada Vodica na državnoj cesti oznake DC8
Radovi na povećanju sigurnosti prometa na obilaznici grada Vodica na državnoj cesti oznake DC8
12/2018.
Grad Zagreb, Slavonska Avenija, Vrbik
Izgradnja sustava za zaštitu od buke uz Slavonsku aveniju, kod naselja Vrbik
12/2018.
Poddionica autoceste a5 (Beli Manastir-Osijek-Svila = poddionica Most Hlašica- Most Drava
Izvođenje radova na izgradnji poddionice autoceste A5 (Beli Manastir-Osijek-Svilaj) dionica čvorište most preko Rijeke Drave -Osijek (ukupne duljine 3,8 km)ici most Halašica -Most Drava . Odbojne ograde
11/2018.
Dio ceste ŽC 5030 Platak od stacionaže 6+400 do stac 7+250
Postavljanje čelične jednostrane zaštitne ograd JO klase N2 pobijanjem u bankinu
10/2018.
Mreža županijskih cesta Primorsko goranske županije
Postava odbojne ograde na dijelu mreže županijskih i lokanih cesta u nadležnosti županijske uprave za ceste
12/2017.
Lokalne i županijske ceste Primorsko goranske
Postava nove odbojne ograde na dijelu mreže županijskih i lokalnih cesta u nadležnosti županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije
10-12/2018.
Varaždinska županija
Dobava, dostava i ugradnja odbojne ograde klase N2-A.W4, model ERXS4.00
12/2018.
Virovitica suhopolje
Izgradnja Podravske brze ceste dionica Virovitica - Suhopolje, duljine 9.1 km dobava isporuka i ugradnja zaštitne odbojne ograde klase H1 i H2 te zaštitne odbojne ograde na nadvožnjacima
12/2017.
Čvorište Sveta Helena
Postavljanje zaštitnog cestovnog sustava na čvorištu Sveta Helena
02/2017. - 03/ 2017.
Tunel Mala Kapela
Postava zaštitne odbojne ograde u razdjelnom cestovnom pojasu na opasnim mjestima
04/2016. - 07/ 2016.
Marija Bistrica - Kašina
Dobava, isporuka i ogradnja odbojne ograde Jo/2 razine zadržavanja H1, pobijanjem
02/2016.
Pretovarna stanica Pržići (Cres)
Dobava, isporuka I ugradnja pješačkih - žičanih čeličnih ograda
02/2016. - 04/ 2016.
Izvođenje radova na izgradnji dionice: Sredanci - Granica Bosne i Hercegovine u duljini od 3.2 km
Izvođenje radova na izgradnji dionice: Sredanci - Granica Bosne i Hercegovine u duljini od 3.2 km
02/2013. - 02/2016.
Dogradnja južnog kolnika drž.ceste D2, južna obilaznica Osijeka, dionica: čvorište "Koridor Vc" - čvorište "Tenjska" u duljini cca 13,2 km - građevinski dio
Dobava, isporuka I ugradnja zaštitnih odbojnih ograda, pješačkih ograda I žičanih ograda
09/2013. - 02/2016.
Rekonstrukcija i dogradnja čvora „Ivanja Reka“, na autocesti A3 Zagreb-Lipovac, poddionica Ivanja Reka-Rugvica
Isporuka i montaža odbojnih ograda, čeličnih ograda na objektima i zaštita od buke
01.05./2013. - 31.08./2015.
Dubrovnik, Kaštel,Vodice,Makarska, Supetar
Izgradnja čeličnih nadstrešnica
01/2016. - 03/2016.
Rekonstrukcija državne ceste D66-sjeverna obilaznica Pule, faza II: križanja Šijana (kružni tok)-čvor Pula
Dobava, isporuka i ugradnja: 1. zaštitnih odbojnih ograda i završetaka, 2. zidova za zaštitu od buke ( čelični HEA profili tiplani na AB zid,te transparentni paneli)
09/2014. - 02/2015.
M.Bistrica Kašina u duljini od 10,50 km na DC 28
Dobava, doprema i ugradnja zaštitne odbojne ograde JO_H1
12/2014. - 06/2015.
D9, dionica 001 Metković - Opuzen
Dobava, isporuka i ugradnja čeličnih ograda
07/2014. - 10/2014.
Zagreb,novi putnički terminal,ZTC-vojna cesta i okolina
Dobava, doprema i ugradnja zaštitne žičane ograde
01/2014. - 09/2014.
D8 dionica Sveti Kuzam-Križišće, LOT4 : Kuk-Križišće u duljini od 1422 km od 13+365 do 15+802,396 - rekonstrukcija raskrižja Šmrika - odbojna ograda H1 rekonstrukcija raskrižja Šmrika - odbojna ograda H
Dobava,doprema i ugradnja zaštitne odbojne ograde H1 i H2 na objektu
01/2014. - 06/2014.
Izvođenje radova na izgradnji dionice: Sredanci - Granica Bosne i Hercegovine u duljini od 3.2 km
Dobava, doprema i ugradnja zaštitne odbojne ograde i zaštitne žičane ograde
02/2013. - 09/2014.
Izmještanje trase cesta D46,dionica Stari Mikanovci-vinkovci-Mirkovci, III.dionica(Vinkovci zapad-Mirkovci)
Dobava, doprema i montaža nove čelične ograde te zidova za zaštitu od buke
2012. - 01/2014.
Čvor Ploče-granica BiH
Prometna oprema i signalizacija,odbojna ograda,žičana ograda
11/2013.
Državna cesta D8 Sv.Kuzam-Križišće
Dobava, transport i ugradnja drvenih, aluminijskih i polikarbonatnih panela za zaštitu od buke
12/2012.
Rijeka
Isporuka zaštitnih odbojnih ograda
31.12/2012.
Postavljanje zaštitne odbojne ograde na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije
Dobava,isporuka i montaža odbojnih ograda: JO/4u zemljanoj ili betonskoj podlozi, JO/4K sa stupovima u betonskoj podlozi(konzolno), JO4 s vijčanom vezom za betonsku podlogu
12/2012.
Zamjena zaštitne ograde na Ž 5203 Dobroselo(D218)Donji Srb-Otrić(D1)
Dobava,isporuka i montaža zaštitne ograde na stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi, ograde tipa JO/4m
12/2012.
Zamjena i postavljanje novih čeličnih zaštitnih ograda na državnim cestama na području središnje i primorske hrvatske
Dobava,isporuka i montaža zaštitnih ograda u zemljanoj ili kamenoj podlozi, i ugradnjom stupova u betonske temelje.
12/2012.
D46 dionica: stari Mikanovci-Vinkovci-Mirkovci
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde JDO klase H1,odbojne ograde klase H2
12/2011.
Obilaznica Iloka
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde JDO klase H1
12/2011.
DC D300 obilaznica Petrovije
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde klase H1 , pješačke ograde,ograde na mostu klase H2
2011.
Mreža lokalnih cesta Primorsko-Goranske županije
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde klase N2 pobijanjem
10/2011.
ŽC 5110 Krmpotska ruka-Krmpote Polje,ŽC 5060 Bakar-Meja
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde klase N2 pobijanjem /u betonsku pasicu,demontaža odbojne ograde
11/2011.
Autoput E-661 Gradiška-Banja Luka,podionica Aerodrom Banja Luka
Dobava i montaža aluminijskih panela za zaštitu od buke
03/2011.
Mreža županijskih cesta Karlovačke županije
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde klase N2 pobijanjem /u betonsku pasicu/Konzolno
12/2011.
Dobava i montaža čelične zaštitne ograde(odbojnici)
Dobava i montaža čelične zaštitne ograde(odbojnici)
09/2011.
Trajekno pristanište Stinica
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde i pješačke ograde JDO klase H1
2011.
Jadranska autocesta, lokacija Jezero
Dobava i montaža aluminijskih panela za zaštitu od buke
04/2011.
Isporuka rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu
Dobava rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu proizvođača Fracasso
2011.
Dionica GP Prezid-Delnice (D32); dionica čepin-Vuka (D7)
Demontaža i montaža odbojne ograde u kamenoj i betonskoj pasici
2010.
Kotezi / Ravča - Ploče
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde i pješačke ograde
09/2010.
Odbojna ograda na mostovima prethodne faze izgradnje Istarskog Ipsilona
Dobava,isporuka i montaža ograde JDOO/1,33;ograde H2,montaža kosih greda,podlijevanje vertikalnih stupova
05/2011.
Jadranska autocesta dionica Nova Vas-Višnjan,dionica Umag-Buje
Dobava, transport i ugradnja aluminjskih i drvenih panela za zaštitu od buke
12/2010.
AC Rijeka-Zagreb, dionica Orehovica-Kikovica -Budohanj, Svilno, Orehovica
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
02/2010.
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
2011.
Autocesta Rijeka-Zagreb (čvor Karlovac)
Dobava i transport odbojne ograde
11/2010.
Jadranska autocesta faza 2A1 Kanfanar-Pula,faza 2A2 Buje-Kanfanar,faza 2A3 Granica-Umag-Buje,rogovići-Kanfanar
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde klase H2 i H3 na mostovima
2010.
Rijeka, Kukuljanovo
Dobava odbojne ograde
12/2010.
Sanacija kolnika Donja Dobra
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
11/2009.
DC dionica 37 D102 ,Njivice-Treskovac
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
10/2009.
Riječka zaobilaznica, dionica: stari objekt Mihačeva Draga
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde H3 na objektu
10/2009.
Tunel Učka, dionica Matulji Vranja
Dobava isporuka i montaža JDO klasa H1, DOO klase H2 pobijane u tlo i na objektu, demontaža
01/2010.
Dionica Zagreb-Delnice-Orehovica
Demontaža oštećene zaštitne odbojne ograde u dužini od 1000 m te nabavu i ugradnju zaštitne čelične odbojne ograde u dužini 1.600m
2008.
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik dionica: Šestanovac-Zagvozd-Ravča
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde JDOO/1,33 kl H1, kl. H2, JDOO/2
02/2009.
Izvođenje dijela radova na izgradnji dionice Ploče 1, Luka Ploče, čvor Čeveljuša
Nabava, doprema i postavljanje zaštine žičane, odbojne i pješačke ograde
2010.
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik dionica: Šestanovac-Zagvozd-Ravča
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
12/2010.
Autocesta Osijek-Đakovo
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde kl. H3
12/2008.
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik dionica: Šestanovac-Ravča
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde kl. H2
12/2008.
Rekonstrukcija Jadranske avenije i ul. Remetinački gaj Zagreb
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
12/2008.
Vertikalna signalizacija(portali i prometni znakovi)
Dobava isporuka i ugradnja vertikalne signalizacije
06/2007.
Autocesta Zagreb- Lipovac dionica Spačva- Lipovac
Dobava, transport i ugradnja odbojne ograde
07/2007.
Državna cesta D502 od luke Gaženica do AC Zagreb-Split , (čvor Zadar 2)
Dobava, transport i ugradnja zidova za zaštitu od buke
10/2007.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina, dionica: Nedeljinec Kneginec
Dobava, transport i ugradnja zidova za zaštitu od buke
12/2007.