Usluge

Naše usluge

Fracasso djeluje u području proizvodnje metalnih konstrukcija, obrade metala te nudi stalnu podršku tijekom svih faza izgradnje koje uključuju planiranje, nabavu i ugradnju na principu „ključ u ruke“. Usluge koje nudi su slijedeće:

Montaža i demontaža

Cestovne opreme, zaštitnih odbojnih ograda i sustava za zaštitu od buke.

Usluga savijanja cijevi

Usluga savijanja cijevi na automatiziranim savijačicama na trn i klasičnim piramidalnim savijačicama na tri valjka. Mogućnost prostornog 3d savijanja, kutnog te lučnog savijanja cijevi do promjera 120mm.

Izrada cijevnih konstrukcija

Usluga izrade, formiranja i zavarivanja cijevnih konstrukcija, šasija i dr.

Robotsko zavarivanje

Usluga kružnog i uzdužnog robotskog zavarivanja, kao i robotskog rezanja plazmom.

Usluga obrade metala

Tokarenje, rezanje, glodanje, bušenje i druge obrade cijevi i njihovih konstrukcija te usluga savijanja limova (APKANT preša 3m 200 tona) i usluga rezanja na škarama 3mx10mm.

Dijamantno bušenje

Bušenje rupa dijamantnom bušilicom DD130 ili DD220 od fi 40 mm do fi 400 mm.

Ugradnja i održavanje električnih instalacija na kruzerima

Pročitaj više.